INFORMAȚII JURIDICE

Bine ați venit pe site-ul nostru web. AEG POWERTOOLS vă furnizează serviciile sale sub rezerva următoarelor notificări, termeni și condiții. Pe lângă aceasta, ori de câte ori utilizați oricare dintre serviciile site-ului nostru, veți fi supuși regulilor, liniilor directoare, politicilor, termenilor și condițiilor aplicabile unui astfel de serviciu.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, denumirile de produse, desenele sau modelele, logo-urile, titlurile, textul, imaginile, conținutul audio și video din acest site reprezintă mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, drepturile de autor sau alte tipuri de proprietate a AEG POWERTOOLS (Proprietate intelectuală). Toate celelalte mărci comerciale neînregistrate și înregistrate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept. Nimic din cele cuprinse în acest site nu trebuie să fie interpretat ca acordând, în mod implicit, prin estoppel sau în alt mod, orice licență sau drept de a utiliza orice Proprietate intelectuală a AEG POWERTOOLS afișată pe site fără permisiunea scrisă a AEG POWERTOOLS. 
UTILIZAREA SITE-ULUI
Acest site sau orice porțiune a acestui site nu poate fi reprodusă, duplicată, copiată, vândută, revândută sau exploatată în alt mod în scopuri comerciale fără acordul expres scris al AEG POWERTOOLS. AEG POWERTOOLS și afiliații săi își rezervă dreptul de a refuza servicii, de a închide conturi și/sau de a anula comenzi la discreția sa, inclusiv, dar fără a se limita la cazul în care AEG POWERTOOLS consideră că comportamentul clientului încalcă legea aplicabilă sau dăunează intereselor AEG POWERTOOLS și ale afiliaților săi. 
FĂRĂ GARANȚII; LIMITAREA RĂSPUNDERII. INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. AEG POWERTOOLS NU EMITE NICIUN FEL DE DECLARAȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE SITE-ULUI SAU CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE, CONȚINUTUL, MATERIALELE SAU PRODUSELE INCLUSE PE ACEST SITE.
De asemenea, AEG POWERTOOLS nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru orice daune sau viruși care ar putea infecta echipamentele dvs. informatice, software-urile, datele sau alte proprietăți din cauza accesării, utilizării sau navigării pe site, sau din cauza descărcării de către dvs. a oricăror materiale, date, texte, imagini, conținut video sau audio de pe site sau de pe alte site-uri asociate. 
ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, AEG POWERTOOLS DECLINĂ ORICE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE REFERITOARE LA VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR. AEG POWERTOOLS NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DE ORICE FEL GENERATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE ȘI PE CALE DE CONSECINȚĂ, SAU PENTRU ORICE DAUNE CARE REZULTĂ DIN PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE SAU PROFIT, INDIFERENT DACĂ DELICTUAL SAU CONTRACTUAL. 
LINK-URI CĂTRE SITE-URI TERȚE ȘI PRODUSE NEAFILIATE
Site-urile terțe nu se află sub controlul AEG POWERTOOLS, iar AEG POWERTOOLS nu este responsabilă pentru conținutul oricărui site terț sau pentru orice link-uri cuprinse în orice site terț, nici pentru orice modificări sau actualizări la astfel de site-uri. AEG POWERTOOLS furnizează aceste link-uri numai pentru a facilita utilizarea, iar includerea unui link nu presupune exprimarea unei aprobări de către AEG POWERTOOLS a site-ului respectiv. Descrierile sau referințele la produse, publicații sau site-uri care nu sunt deținute de către AEG POWERTOOLS sau de către afiliații său nu presupun exprimarea unei aprobări a produsului, publicației sau site-ului terț. AEG POWERTOOLS nu a verificat toate materialele asociate Site-ului și nu este responsabilă pentru conținutul acestor materiale. Accesarea link-urilor la alte site-uri este pe propriul dvs. risc.
COMUNICĂRILE PE ACEST SITE
 Este interzis să postați sau să transmiteți materiale ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, scandaloase, instigatoare, pornografice sau profanatoare, sau orice alt fel de material care ar putea încuraja la comportamente care să poată fi considerate drept ofensatoare, generatoare de probleme civile sau care să încalce în vreun alt fel legea. AEG POWERTOOLS va colabora în întregime cu orice autoritate de aplicare a legii sau se va supune integral oricărui ordin judecătoresc prin care i se cere lui AEG POWERTOOLS să dezvăluie identitatea ori să ajute la identificarea oricărei persoane care postează astfel de informații sau materiale.
Cu toate că AEG POWERTOOLS ar putea, din când în când, să monitorizeze sau să revizuiască discuții, chaturi, postări, transmisiuni, buletine informative și altele simulare pe Site, AEG POWERTOOLS nu are nicio obligație de a face acest lucru și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care decurg din conținutul acestor locații, sau pentru orice eroare, defăimare, denigrare, calomnie, omisiune, minciună, obscenitate, pornografie, blasfemie, pericol sau inexactitate conținute în orice informație din astfel de locații de pe Site. AEG POWERTOOLS nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice acțiuni sau comunicări de către dvs. sau orice altă terță parte neafiliată din cadrul sau în afara acestui Site.
DREPTURI DE AUTOR © 2012 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.aeg-powertools.eu 
 
Directori Executivi
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug
 
Înregistrări
Instanța de înregistrare: AG Stuttgart HRB 261602 
Nr. identificare în scopuri de TVA: DE 811155721