ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost TTi snižuje svůj dopad na skládkování tím, že svým zákazníkům pomáhá udržovat a prodlužovat životnost výrobků.

Předpisy v oblasti životního prostředí
 

 

Společnosti dodávající elektrická zařízení jsou podle britské směrnice o elektroodpadu WEEE povinny se též aktivně zapojit do jejich zpětného odběru a recyklace. Smyslem této směrnice je snižovat objem elektrického a elektronického odpadu.
 
Společnost Techtronic Industries (UK) Ltd jako zodpovědný B2B výrobce nabízí službu zpětného odběru svým B2B zákazníkům, v jejímž rámci zajišťuje recyklaci a ekologickou likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Předměty podle směrnice WEEE vracíte na vlastní náklady.
 
Dohodnout vše můžete telefonicky na +44 (0)1628 894469 nebo emailem na UK.service.group@tti-EMEA.com
 
Lidé v Británii každoročně vyhazují přibližně milion tun elektrických zařízení. Tento odpad se po celém Spojeném království skládkuje. Pomozte zastavit únik škodlivých látek do životního prostředí – místo vyhození do směsného odpadu elektrozařízení recyklujte. Jsou přece označena přeskrtnutou popelnicí.
 
Pokud už se musíte svého elektrického zařízení zbavit, zajistěte jeho bezpečnou recyklaci. Tím pomůžete šetřit energii a škodlivé chemikálie nebudou poškozovat životní prostředí. Symbol „přeškrtnuté popelnice” na mnoha elektrických zařízeních znamená, že se nemají vyhazovat do směsného komunálního odpadu.
 
Další informace o recyklaci elektroodpadu, baterií nebo o recyklaci obecně najdete na internetových stránkách vaší obce.