Polityka Prywatności

Mamy świadomość, że zrozumienie tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, ma istotne znaczenie. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące witryny internetowej AEG TM Tools (tej/naszej „Witryny”) oraz sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających naszą Witrynę, w tym klientów i potencjalnych klientów, oraz osób, które się z nami kontaktują, naszych dystrybutorów, sprzedawców i dostawców oraz tych osób, których dane osobowe przetwarzamy w inny sposób w ramach naszej działalności biznesowej. Niniejsza polityka dotyczy również przetwarzania danych związanych z podaniami o pracę i naszymi działaniami rekrutacyjnymi. 

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce i wyłącznie w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i prawami Użytkownika wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. KIM JESTEŚMY?

Na potrzeby obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych administratorem danych (czyli organizacją, która ustala, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe Użytkownika) jest jedno z przedsiębiorstw grupy AEG (każdorazowo „my”, „nas”, „nasz”), w zależności od terytorium, na którym Użytkownik ma swoją siedzibę.  Na przykład, jeżeli Użytkownik ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, administratorem danych osobowych jest Techtronic Industries UK Ltd, której siedziba mieści się pod adresem Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Wielka Brytania. AEG Tools to nazwa handlowa Techtronic Industries UK Ltd i innych członków grupy korporacyjnej.

Poniżej w punkcie 13 niniejszej polityki prywatności zamieściliśmy listę terytoriów i odpowiednich administratorów danych, jednak w przypadku braku pewności, który administrator danych jest właściwy, należy skontaktować się z nami pod adresem Privacy Web Form (onetrust.com).

 

 1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ I SPOSÓB I W JAKI TO ROBIMY
 • Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. 

Sposoby, w jakie Użytkownik może przekazywać nam dane

Są to dane osobowe dotyczące Użytkownika, które nam przekazuje, co może mieć miejsce na wiele różnych sposobów, w tym poprzez utworzenie konta u nas na naszej Witrynie, dokonanie zakupu z naszej Witryny (lub od nas, jeżeli Użytkownik jest jednym z naszych dystrybutorów lub sprzedawców), pozostawienie recenzji produktu na naszej Witrynie, dostarczanie opinii o produkcie w formie nagrania wideo i / lub na naszej Witrynie w celach marketingowych, poprzez zwrócenie się do nas z prośbą o dostarczenie produktów i usług oraz korzystanie z tych produktów i usług, zapisanie się do naszego biuletynu, rejestrację zakupionych u nas narzędzi i wyposażenia, w tym poprzez zarejestrowanie ich w celu uzyskania przedłużonej gwarancji, korespondencję z nami drogą e-mailową, telefoniczną lub za pomocą wiadomości SMS lub w przypadku wspomnienia nas lub skontaktowania się z nami w mediach społecznościowych (na przykład wspominając o nas / oznaczając nas lub kontaktując się z nami bezpośrednio).

Obejmuje to również dane osobowe, które Użytkownik podaje, biorąc udział w jednym z naszych konkursów lub promocji, wypełniając jedną z naszych ankiet satysfakcji klienta, przekazując nam opinię zwrotną na temat naszych narzędzi i wyposażenia lub zostawiając opinię na naszej Witrynie (lub w inny sposób), wyszukując produkt na naszej Witrynie, zgłaszając problem z naszą Witryną lub narzędziem i wyposażeniem, zawierając z nami umowę lub w inny sposób przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe.

Zbieramy również dane osobowe za pomocą naszego internetowego formularza dotyczącego ochrony danych osobowych Privacy Web Form (onetrust.com)

Jakie dane mogą być przy tym uwzględniane?

Dane osobowe, które Użytkownik nam przekazuje, mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), płeć (i preferowany zwrot grzecznościowy), datę urodzenia, nazwę Użytkownika w mediach społecznościowych i dane osobowe na koncie Użytkownika w mediach społecznościowych, dane dotyczące finansów i dane osobowe z karty kredytowej, historię zakupów (i historię sprzedaży w przypadku dystrybutora lub sprzedawcy), opinie na temat naszych produktów (w tym reklamacje i recenzje) oraz wszelki inne treści związane z udziałem w jednym z naszych konkursów lub promocji (które mogą zawierać zdjęcie). Jeżeli Użytkownik jest jednym z naszych dystrybutorów, sprzedawców lub dostawców, wówczas przetwarzamy dane kontaktowe firmy Użytkownika i dane dotyczące jego stanowiska.

Zawsze zwracamy się o przekazanie danych osobowych wyłącznie wtedy, gdy będziemy ich potrzebować, aby dostarczyć Użytkownikowi produkty lub usługi, których zażądał.

Kandydaci do pracy

Jeżeli Użytkownik ubiega się o stanowisko w jednej z naszych spółek, wówczas zbieramy bezpośrednio od niego szereg informacji albo drogą e-mailową lub telefoniczną lub też za pomocą procesu / systemu rekrutacji online, który może obejmować między innymi: nazwisko, adres i numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), adres e-mail, płeć (i preferowaną formę grzecznościową), datę urodzenia, informacje o stanie zdrowia (jeżeli dotyczy aplikacji), treści zawarte w CV (w tym szczegóły dotyczące poprzednich stanowisk, wszelkie uzyskane odpowiednie kwalifikacje i języki obce, którymi posługuje się Użytkownik), dowód posiadania zezwolenia na pracę w kraju, w którym Użytkownik ubiega się o stanowisko, aktualne i pożądane wynagrodzenie roczne, aktualny okres wypowiedzenia, portfolio kandydata, informację o wcześniejszym zatrudnieniu u nas lub w jednej ze spółek naszej grupy, informację, skąd Użytkownik usłyszał o stanowisku, o które się ubiega, oraz wszelkie inne informacje, których w uzasadniony sposób potrzebujemy w ramach procesu rekrutacji.

Jeżeli Użytkownik jest kandydatem do pracy i chce uzyskać więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w ramach naszego procesu rekrutacji, może skontaktować się z naszym działem HR drogą e-mailową, pisząc na adres recruitment.ukehq@tti-emea.com  lub odwiedzając naszą Witrynę poświęconą karierze i dotyczącą polityki prywatności TTi Careers - Privacy Policy (tti-careers.eu).

Wydarzenia i webinaria

Jeżeli Użytkownik weźmie udział w jednej z naszych sesji reklamowych online, takich jak webinarium na temat wprowadzenia produktu, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w momencie rejestracji na wydarzenie. Możemy również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w formie nagrań wideo lub audio, jeżeli w trakcie sesji pozostawi komentarz lub zada pytanie. Możemy zapisywać sesje do naszych szerszych celów reklamowych, żeby udostępnić sesję innym klientom online za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych i naszej Witryny. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie i zapewniamy ochronę praw Użytkownika. Zawsze przed sesją informujemy, że sesja jest nagrywana.  Jeżeli Użytkownik nie chce być nagrywany, wówczas prosimy o powstrzymanie się od mówienia lub udziału w sesji w jakikolwiek inny sposób.

Mamy również odrębną informację o polityce prywatności dla każdego, kto bierze udział w naszych konferencjach na żywo odbywających się online, którą można znaleźć tutaj: Privacy Policy - Maxim (maximcomms.co.uk)

 • Dane osobowe, które zbieramy lub generujemy na temat Użytkownika. 

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę lub kontaktuje się z nami, możemy zbierać, generować, przechowywać i wykorzystywać określone dane osobowe dotyczące osoby Użytkownika.

Te dane osobowe mogą obejmować: informacje techniczne, w tym protokół internetowy (adres IP) używany do połączenia komputera Użytkownika z Internetem, informacje dotyczące logowania Użytkownika (w przypadku uzyskania dostępu do konta u nas), rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, rodzaje urządzeń, system operacyjny, godzinę i datę wyrażenia zgody i platformę oraz dowolny numer telefonu używany w trakcie połączenia z numerem naszej obsługi klienta.

Mogą one również zawierać informacje dotyczące wizyt Użytkownika na naszej Witrynie, w tym pełne ujednolicone adresy formatowania (adresy URL), strumień kliknięć prowadzących do naszej Witryny, przez naszą Witrynę i z naszej Witryny (w tym datę i godzinę), przeglądane, poszukiwane lub nabyte produkty, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długości wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcjach na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i najeżdżanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania naszej Witryny.

Powyższe informacje są wykorzystywane przez nas do administrowania naszej Witryny i do wykonywania operacji wewnętrznych, w tym diagnostyki problemów, analizy danych, testów, badań, do celów statystycznych i na potrzeby ankiet oraz do kontrolowania czynów bezprawnych.  Zastrzegamy sobie prawo do wstecznego sprawdzania tych plików dziennika i danych, jeżeli w związku z konkretnymi przesłankami istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego działania. Chronimy interesy Użytkownika poprzez anonimizację adresu IP Użytkownika po zebraniu danych, dzięki czemu nie można go zidentyfikować.

 • Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł. 

Niekiedy możemy otrzymywać dane osobowe Użytkownika z innych źródeł, na przykład jeżeli korzysta on z którejś z innych witryn internetowych, które obsługujemy, lub z innych usług, które dostarczamy jako część naszej grupy korporacyjnej. Możemy więc niekiedy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, jeżeli zidentyfikowaliśmy i / lub zostaliśmy powiadomieni przez jednego z naszych partnerów będących osobą trzecią, że może on naruszać nasze prawa własności intelektualnej. Jeżeli nie będzie to miało wpływu na prowadzone przez nas dochodzenie, wówczas poinformujemy Użytkownika, gdy otrzymamy jego dane osobowe z innych źródeł, oraz o celach, dla których mamy zamiar wykorzystać te dane osobowe, jak również o podstawie prawnej takiego przetwarzania.

 

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ TO ROBIMY

Ilekroć wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, musimy zapewnić, że mamy uzasadniony interes prawny (zwany też „podstawą prawną”) w takim wykorzystaniu danych.  Poniżej opisaliśmy sposoby wykorzystywania danych Użytkownika oraz związane z tym podstawy prawne.

Sposób i podstawy wykorzystywania danych osobowych Użytkownika

Czym jest nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych Użytkownika

W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych z Użytkownikiem oraz w celu dostarczania informacji i produktów lub usług, o które zostaliśmy poproszeni. Może to obejmować realizację zamówienia Użytkownika, rejestrację i rozpatrywanie wszelkich roszczeń związanych z gwarancją, zarządzaniem kontem Użytkownika u nas i świadczenie usług związanych z tymi celami na naszą rzecz przez naszych dostawców zewnętrznych działających na podstawie umów.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z zamówieniem produktów i usług stanowią zapisy zawartej umowy.

 

Oprócz tego, w niektórych sytuacjach, podstawą prawną jest uzasadniony interes naszej firmy (na przykład pomiar poziomu zadowolenia klientów i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów leżą w interesie naszej firmy). W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

 

W celu dokonania pomiaru poziomu zadowolenia osób odwiedzających naszą Witrynę i naszych klientów oraz w celu zapewnienia obsługi klienta (w tym rozwiązywania problemów związanych z narzędziami i wyposażeniem, które Użytkownik kupił od nas lub gdy zadaje nam pytania drogą e-mailową, telefoniczną lub w mediach społecznościowych).

W celu przetwarzania płatności i prowadzenia kont i ewidencji.

W celu zapobiegania przestępstwom, oszustwom lub nadużyciu naszych produktów i usług lub naszej Witryny oraz umożliwienia stronom trzecim wykonywania w naszym imieniu funkcji technicznych, logistycznych, badawczych lub innych funkcji powiązanych z tymi celami.

W niektórych przypadkach wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na przykład w przypadku otrzymania uzasadnionego żądania od organu ścigania).

 

W innych przypadkach (takich jak wykrywanie kradzieży, oszustwa lub zapewnienie bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej) będziemy polegać na naszych uzasadnionych interesach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i naszej Witryny oraz w zakresie zapobiegania kradzieży i oszustwom.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

 

W celu wysyłania biuletynów, aktualizacji, informacji o nowych produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, wysyłania innych informacji promocyjnych i marketingowych, przeprowadzania losowań nagród, konkursów i innych promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty.

O ile nie będziemy się kontaktować z Użytkownikiem w trybie transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, wówczas będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do wysyłania elektronicznych wiadomości marketingowych wyłącznie wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę Użytkownika (lub jeżeli jest on naszym klientem i nie zrezygnował z otrzymywania materiałów marketingowych). Będziemy polegać wyłącznie na zgodzie Użytkownika na przekazywanie danych osobowych Użytkownika stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych.

 

W niektórych przypadkach będziemy polegać na naszych uzasadnionych interesach w celu wysyłania tego rodzaju komunikatów (nasz uzasadniony interes w marketingu i reklamowaniu naszych produktów). W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

 

Użytkownik może dokonać zmian w swoich preferencjach lub zrezygnować z komunikacji marketingowej, używając linków do rezygnacji z subskrypcji zawartych w naszych wiadomościach marketingowych, lub przesyłając żądanie na następujący adres Privacy Web Form (onetrust.com).

W celu zmierzenia lub zrozumienia skuteczności reklam, które udostępniamy Użytkownikowi oraz

W celu przeprowadzenia badań rynkowych lub podobnych ankiet.

W celu przekazywania danych osobowych Użytkownika wybranym podmiotom zewnętrznym, które mogą kontaktować się z Użytkownikiem we własnych celach marketingowych.

W celu wykorzystania recenzji, komentarzy i informacji zwrotnych pozostawionych przez Użytkownika na naszej Witrynie lub przekazanych nam do naszych własnych celów reklamowych.

 

Możemy wykorzystywać recenzję, komentarz lub informację zwrotną, którą przesłał Użytkownik, w trakcie naszych kampanii reklamowych, takich jak reklamy telewizyjne, reklamy prasowe i w formie cyfrowej, na naszych stronach w mediach społecznościowych, w ramach naszego marketingu w e-mailach lub na naszej Witrynie internetowej.

Mamy uzasadniony interes w promowaniu naszych produktów i usług i do wykorzystywania recenzji, komentarzy i informacji zwrotnych, które nam do tych celów przekazuje Użytkownik.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

W celu lepszego poznania osób odwiedzających naszą Witrynę i naszych klientów ogółem (co nie oznacza uzyskiwania dalszych informacji na temat indywidualnych Użytkowników) w celu zapewnienia tego, że oferowane przez nas produkty i usługi są jak najbardziej dopasowanych do zainteresowań osób odwiedzających naszą Witrynę i naszych klientów.

 

Do tych celów możemy wykorzystywać pliki cookie.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mają dla Użytkownika najistotniejsze znaczenie.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

 

Nie umieszczamy plików cookie na urządzeniu Użytkownika, chyba że wyraźnie wyraził na to zgodę. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, należy zapoznać się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie pod adresem https://www.aeg-powertools.eu/pl-pl/footer-pages/soubory-cookie.

W celu powiadomienia o zmianach w naszych usługach i warunkach świadczenia usług.

Opieramy się na naszych ustaleniach umownych z Użytkownikiem jako na podstawie prawnej tego przetwarzania. W niektórych przypadkach polegamy na naszych uzasadnionych interesach jako firmy, aby przesyłać te aktualizacje. W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

 

W celach administracyjnych lub biznesowych, jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami z konkretnej przyczyny, która nie została wymieniona powyżej, na przykład w celu zgłoszenia problemów z działaniem naszej Witryny internetowej.

Mamy uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika w celu administrowania naszą działalnością. W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, wykorzystamy dane osobowe Użytkownika do dokonania oceny jego przydatności na dane stanowisko i w celu podejmowania decyzji w ramach rekrutacji.  Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, będziemy nadal przetwarzać dane aplikacyjne (w tym CV i wszelkie notatki z rozmów kwalifikacyjnych) odrzuconych kandydatów przez okres 6 miesięcy.

Mamy uzasadniony interes w rekrutacji utalentowanych osób do naszej firmy i dokonywaniu oceny kandydatów w celu zapewnienia, że podejmujemy uczciwe i odpowiednie decyzje rekrutacyjne.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych interesów zawsze zapewniamy zrównoważenie tych interesów z prawami Użytkownika.

Możemy przetwarzać niektóre z danych Użytkownika na podstawie obowiązku prawnego, który dotyczy nas jako pracodawcy (np. na pewnych terytoriach może to od nas wymagać przetwarzania danych dotyczących rasy, religii, płci lub niepełnosprawności/stanu zdrowia).

 

 1. PLIKI COOKIE 

Nasza Witryna korzysta z plików cookie w celu odróżniania użytkownika od innych użytkowników Witryny. W ten sposób możemy zapewnić Użytkownikowi komfort w trakcie przeglądania naszej Witryny, a także lepszą jakość naszej Witryny i świadczonych usług.

W naszych e-mailach do celów marketingowych umieszczamy również śledzące pliki cookie, ponieważ pomaga nam to polepszyć nasze działania marketingowe – na przykład te pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, ile osób otwiera nasze wiadomości e-mail, o jakiej porze dnia otwierają nasze wiadomości e-mail i czy klikają na któreś z informacji zawartych w wiadomościach e-mail. 

Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i celów korzystania z nich znajdują się w Zasadach dotyczących plików cookie pod adresem https://www.aeg-powertools.eu/pl-pl/footer-pages/soubory-cookie .

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Traktujemy bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika bardzo poważnie i wprowadziliśmy fizyczne, techniczne, operacyjne i administracyjne strategie, kontrole i środki, aby pomóc chronić dane osobowe Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem zgodnie z wymogami prawa i praktyką branżową. Będziemy je zawsze poddawać przeglądowi, aby mieć pewność, że wdrożone przez nas środki są nadal odpowiednie.

Niestety (i jak zapewne każdy wie) przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jego danych przesyłanych za pośrednictwem naszej Witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

W przypadku wybrania przez Użytkownika hasła, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej Witryny, jest on odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

 

 1. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Nasza grupa korporacyjna:

AEG Tools jest jedną z marek wchodzących w skład spółek grupy TTI. Więcej informacji na temat innych marek grupy można znaleźć tutaj.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika innym firmom w ramach naszej grupy korporacyjnej w celu administrowania naszymi relacjami z Użytkownikiem lub z innych powodów związanych z dostarczaniem Użytkownikowi naszych produktów i usług. W tym celu opieramy się na naszych uzasadnionych interesach.

Spółki należące do naszej grupy są zlokalizowane na całym świecie (w tym w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych), co może skutkować przekazywaniem danych osobowych poza Wielką Brytanię i Europejski Obszar Gospodarczy (co omówiono bardziej szczegółowo w części „Gdzie mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkownika'' poniżej).

Ilekroć przekazujemy dane osobowe Użytkownika między firmami z grupy TTI, zawsze wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, w tym poprzez realizację określonych warunków umów, takich jak Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

Zewnętrzni dostawcy i usługodawcy zaangażowani w nasze stosunki umowne z Użytkownikiem:

Podobnie jak większość firm, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami w ramach codziennej działalności naszej firmy. Niektórzy z tych zaufanych dostawców będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika w naszym imieniu i świadczyć na naszą rzecz usługi, takie jak hosting witryny internetowej, realizować dostawy i przyjmować płatności w naszym imieniu.

Zawsze upewnimy się, że wymagamy od nich spełnienia uzgodnionych standardów ochrony danych Użytkownika i będą mogli wykorzystywać dane wyłącznie w celu świadczenia nam usług, a nie do własnych celów komercyjnych. Jeżeli któryś z tych zaufanych dostawców zewnętrznych ma swoją siedzibę poza Wielką Brytanią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. na terytorium, na którym lokalne przepisy prawa nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych osobowych Użytkownika), wdrażamy zabezpieczenia w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika będą chronione zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa o ochronie danych.  

Inne scenariusze, w przypadku których możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika:

 • naszym profesjonalnym doradcom, w tym doradcom podatkowym, prawnym lub innym doradcom korporacyjnym, którzy świadczą profesjonalne usługi dla nas i naszej szerszej grupy korporacyjnej.
 • dostawcom usług analitycznych lub wyszukiwarkom, w tym Google, które umożliwiają nam optymalizację i polepszenie jakości korzystania z naszej Witryny internetowej przez Użytkownika (więcej informacji na temat wykorzystania przez nas plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w naszej polityce plików cookie, https://www.aeg-powertools.eu/pl-pl/footer-pages/soubory-cookie)
 • organom regulacyjnym, organom ścigania lub agencjom zapobiegającym oszustwom, a także naszym doradcom prawnym, sądom, policji i innym uprawnionym organom ścigania, w celu zbadania wszelkich faktycznych lub podejrzewanych działań przestępczych lub innych kwestii regulacyjnych lub prawnych itp.
 • jeśli będziemy rozważać sprzedaż lub zakup jakiejkolwiek firmy lub aktywów, ujawnimy dane osobowe Użytkownika potencjalnym sprzedającym lub kupującym takiej firmy lub aktywów.
 • w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niewypłacalności (np. zarządu przymusowego lub likwidacji).
 • jeśli nasza firma lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe posiadane przez nas na temat naszych pracowników i klientów będą jednym z przeniesionych aktywów.
 • w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków zakupu, warunków korzystania z witryny internetowej lub innych warunków obowiązujących między nami.
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych pracowników, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych osobowych z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi z lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów, zapobiegania przestępczości, ochrony przed oszustwami i zmniejszania ryzyka kredytowego.
 • jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w inny sposób w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom lub ich wykrywania.

 

 1. GDZIE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANEDANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Możemy przesyłać dane osobowe Użytkownika poza Wielką Brytanię, Szwajcarię i Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), gdzie lokalne przepisy prawa mogą nie zapewniać ochrony prawnej danych osobowych Użytkownika w taki sam sposób, jak ma to zastosowanie w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub w EOG. Sytuacje, w których dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poza Wielką Brytanią, Szwajcarią i EOG obejmują cele realizacji zamówień Użytkownika, przetwarzanie danych dotyczących płatności Użytkownika i świadczenie usług wsparcia na rzecz Użytkownika. Podobnie niektórzy z naszych zaufanych dostawców zewnętrznych mogą przekazywać dane poza Wielką Brytanię/Szwajcarię /EOG i wszędzie tam, gdzie będzie to miało miejsce, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych Użytkownika. 

Ilekroć wysyłamy (lub zezwalamy stronie trzeciej na przesłanie) dane osobowe Użytkownika poza Wielką Brytanię, Szwajcarię i EOG, upewniamy się, że podejmujemy kroki niezbędne do ochrony danych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przykład możemy wymagać od odbiorcy zagranicznego (w tym dowolnej spółki z naszej grupy) zawarcia określonych warunków umowy, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

 

 1. ZATRZYMYWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować w związku z naszą relacją z Użytkownikiem. Ten okres przechowywania może zależeć od tego, czy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę lub dokonuje zakupu i czy musimy zachować dane osobowe Użytkownika, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do jego danych osobowych, określonych poniżej.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw (lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki lub sposobu, w jaki wykorzystujemy dane Użytkownika), należy skontaktować się z nami pod następującym linkiem: Privacy Web Form (onetrust.com) lub napisać do nas na następujący adres: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglia.  Alternatywnie można skorzystać z danych kontaktowych administratora danych osobowych Użytkownika wskazanych w części 13 niniejszej polityki prywatności znajdującej się poniżej.

PRAWO

OPIS PRAWA

Dostęp

Prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych na temat Użytkownika

Sprostowanie

Prawo do żądania od nas sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które posiadamy na temat Użytkownika

Usunięcie

Prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które posiadamy na temat Użytkownika  Prawo to będzie miało zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy (na przykład): nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy; lub gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę, jeśli wykorzystujemy jego dane osobowe w oparciu o jego zgodę; lub w przypadku sprzeciwu co do sposobu, w jaki przetwarzamy dane Użytkownika (zgodnie z prawem do sprzeciwu, poniżej). 

Ograniczenie przetwarzania

W pewnych okolicznościach prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które posiadamy na temat Użytkownika.  Prawo to będzie miało zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy (na przykład): Użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych; lub gdy miałby prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, ale wolałby, abyśmy zamiast tego ograniczyli przetwarzanie; lub gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do realizacji celu, dla którego je zebraliśmy, ale Użytkownik potrzebuje danych w celu dochodzenia roszczeń

Przeniesienie danych

W pewnych okolicznościach prawo do otrzymania danych osobowych, które Użytkownik nam dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Użytkownikowi przysługuje również prawo do wnioskowania od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji, na jego żądanie

Sprzeciw

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas posiadanych przez nas danych osobowych na temat Użytkownika, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że jesteśmy w stanie wykazać, w sumie, prawnie uzasadniony interes do dalszego przetwarzania, który unieważnia prawa Użytkownika lub służy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Niepodleganie automatycznemu przetwarzaniu

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Użytkownika

Wycofanie zgody i sprzeciw wobec działań marketingowych

Prawo do cofnięcia zgody, gdy opieramy się na niej przy wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika (na przykład w celu dostarczania Użytkownikowi informacji marketingowych o naszych usługach lub produktach).  Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu. 

 

 1. WITRYNY ZEWNĘTRZNE

Na naszej Witrynie mogą niekiedy znajdować się linki pochodzące z i prowadzące do innych witryn internetowych naszych partnerów detalicznych, partnerów powiązanych z rejestracją gwarancji, innych sieci partnerów biznesowych, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych lub innych witryn. Możemy również od czasu do czasu umieszczać linki do pewnych kanałów w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest i Google Maps.

Jeśli Użytkownik użyje łącza do przejścia do takich witryn, powinien pamiętać, że posiadają one własne zasady prywatności, a my nie przyjmujemy za nie odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem danych osobowych do witryn zewnętrznych.

W naszej Witrynie mogą niekiedy znajdować się nagrania wideo o produktach, przedstawiające funkcjonalność naszych produktów. Te nagrania wideo są dostępne w serwisie YouTube i są udostępniane na naszej Witrynie poprzez korzystanie z usługi API YouTube.  Kliknięcie na te nagrania wideo w serwisie YouTube:

 • oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków korzystania z usług YouTube, które można znaleźć tutaj - (https://www.youtube.com/t/terms); i
 • oznacza wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych Użytkownika przez YouTube zgodnie z Polityką prywatności Google, którą znaleźć tutaj - http://www.google.com/policies/privacy.

 

 1. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI  

Regularnie sprawdzamy niniejszą politykę prywatności, a wszelkie aktualizacje będziemy umieszczać tutaj, na tej stronie. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 9 września 2021 roku.

 

 1. REKLAMACJE

Zachęcamy do kontaktu z nami w pierwszej kolejności w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z danymi Użytkowników (nasze dane znajdują się w części bezpośrednio poniżej). Postaramy się to naprawić.

Jeśli jednak Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany rozpatrzeniem przez nas któregoś wniosku dotyczącego jego praw lub zastrzeżeń, przysługuje mu również prawo do złożenia skargi do naszego głównego organu nadzorczego, którym jest w przypadku siedziby Użytkownika

 • w Wielkiej Brytanii brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji („ICO”) . Użytkownik może skontaktować się z ICO pod adresem: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; lub poprzez stronę https://ico.org.uk/; lub
 • jeżeli Użytkownik nie ma swojej siedziby w Wielkiej Brytanii, a ma swoją siedzibę w Europie, może skontaktować się ze swoim lokalnym organem nadzorczym, korzystając z odpowiednich danych wskazanych tutaj http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Jeżeli Użytkownik ma swoją siedzibę w Europie, to na nasz wiodący organ nadzorczy wybraliśmy niemiecki organ nadzorczy (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit). Oznacza to, że lokalny organ nadzorczy Użytkownika w stosownych przypadkach może skontaktować się z niemieckim organem nadzorczym w związku ze skargą Użytkownika, który może poprowadzić rozpatrzenie skargi Użytkownika.

 1. ADMINISTRATORZY DANYCH I ICH DANE KONTAKTOWE

Pytania, komentarze i zapytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i danych osobowych, które przetwarzamy, są mile widziane i należy je kierować do „administratora danych” odpowiedniego dla danego terytorium Użytkownika, lub (jeżeli Użytkownik ma swoją siedzibę w Europie) można się również skontaktować z naszym europejskim autoryzowanym przedstawicielem, którym jest Techtronic Industries Central Europe GmbH (z siedzibą w Itterpark 2, D-40724, Hilden, Niemcy).  W przypadku braku pewności, który administrator danych jest odpowiedzialny za dane Użytkownika, należy skontaktować się z naszym zespołem w Wielkiej Brytanii lub za pośrednictwem naszego internetowego formularza dotyczącego polityki prywatności, do którego link znajduje się poniżej.

 • pocztą: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglia;
 • Privacy Web Form (onetrust.com)

 

Terytorium

Administrator danych

Siedziba

Dane kontaktowe

Wielka Brytania i Irlandia

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Tel.: 01628 894400

 

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Austria, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Niemcy

 

Tel.: +49 2103 960 0

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Polska, Węgry, Słowacja, Republika Czeska, Rumunia

Techtronic Industries Eastern Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Komitetu Obrony Robotników 45A,

02-146 Warszawa

Polska

Tel.: +48 242 424 004

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Francja

Techtronic Industries France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Francja

Tel.:+33160946970

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Hiszpania i Portugalia

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Hiszpania

Tel.: +34 91 627 9228

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Włochy

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.:

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Dania

Tel.: +45 43 56 55 55

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)