Jogi információ

Köszönjük a cégünk iránt tanúsított érdeklődését. Az alábbiakban találhatja a jelen weboldal meglátogatásának jogi feltételeit. Köszönjük, hogy elolvassa ezt az oldalt, és - amennyiben elfogadja az összes korlátozást és feltételt- hogy meglátogatja weboldalunkat. A weboldalra való belépéssel elfogadja az itt ismertetett korlátozásokat és feltételeket.

Szerzői jog, védjegyek és egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok
A weboldal tartalma, beleértve, de nem korlátozva az itt található logókra, védjegyekre, kereskedelmi elnevezésekre, szövegekre, képekre, grafikákra, hang-, animáció- és mozgókép fájlokra az AEG Power Tools egy vagy több jogi személyének vagy harmadik félnek a tulajdonát képezik és a szellemi tulajdon védelmének hatálya alá esnek. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal tartalma nem reprodukálható, nem másolható, nem ruházható át, nem adható ki, nem osztható szét, nem módosítható, valamint nem helyezhető más weboldalakra vagy egyéb dokumentumokba. A weboldallal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog fenntartott, beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, üzleti titkokat és szabadalmi jogokat, és ezek a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő bármilyen használata szigorúan tilos. A weboldalon található tartalom felépítése semmilyen módon nem biztosít az AEG Power Tools jogi személye vagy harmadik fél szellemi tulajdonának felhasználására vonatkozó jogot vagy felhatalmazást.
 
A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók anélkül, hogy ez részünkről bármilyen kötelezettséggel vagy felelősséggel járna. A jelen weblap tartalma csak tájékoztató jellegű, és csak nem kötelező érvényű információkból áll. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos a weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése.
 
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy weboldalunk pontos információkat tartalmazzon. ENNEK ELLENÉRE SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A SZOLGÁLTATOTT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁVAL, HIÁNYTALANSÁGÁVAL, IDŐSZERŰSÉGÉVEL, JOGSZERŰSÉGÉVEL VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY, BÜNTETÉS VAGY EGYÉB, A WEBOLDAL VAGY ANNAK TARTALMA HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HASZNÁLATÁNAK MEGHIÚSULÁSÁBÓL EREDŐ, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, ÜZLET MEGSZAKADÁSÁT, AZ ÖN ADATKEZELŐ RENDSZERÉN LÉVŐ PROGRAMOK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT. AZ ÖN FELELŐSSÉGE GONDOSKODNI A SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL ANNAK BIZTOSÍTÁSÁRA, HOGY BÁRMI, AMIT ÖN VÁLASZT SZEMÉLYES HASZNÁLATÁRA, MENTES LEGYEN A VÍRUS, FÉREG, TRÓJAI FALÓ TÍPUSÚ PROGRAMOKTÓL, ÉS MÁS, ROMBOLÓ JELLEGŰ ELEMEKTŐL. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEMMILYEN, HARMADIK FÉL ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDAL TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, AMELYHEZ A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL FÉRHET HOZZÁ.
 
A belinkelt oldalak nem tartoznak a AEG POWERTOOLS alá, a AEG POWERTOOLS semmilyen felelősséget nem vállal a belinkelt Oldalak vagy az azokhoz linkelt oldalak tartalmáért, vagy az azokban eszközölt bármilyen változtatásokért. Az AEG POWERTOOLS ezeket a linkeket kizárólag az Önök kényelme érdekében biztosítja, és bármilyen link bevonása nem foglalja automatikusan magába a Milwaukee egyetértését az adott oldallal. A nem az AEG POWERTOOLS  vagy azok tagszervezetei tulajdonában lévő oldalakon megjelenő termékleírások, szerszámokra vonatkozó utalások vagy publikációk nem foglalják magukba ezeknek a termékeknek, publikációknak vagy belinkelt oldalaknak a bevonását. Az AEG POWERTOOLS nem ellenőrzi a saját oldalába belinkelt összes anyagot, ezért semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen anyagok a tartalmáért. Bármilyen más oldalra való át/belépést minden látogató kizárólag saját kockázatára/felelősségére tesz.
 
KOMMUNIKÁCIÓ EZZEL AZ OLDALLAL
Tilos mindenfajta törvénytelen, fenyegetést tartalmazó, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, megbotránkoztató, pornográf vagy trágár anyag, vagy olyan anyag terjesztése és/vagy továbbítása, amely büntetőjogi következményeket kiváltó viselkedésre buzdíthat vagy ilyen viselkedés tárgyát képezheti, vagy a polgári felelősség megsértését okozhatja, vagy bármilyen más törvényt sérthet. Az AEG POWERTOOLS teljes mértékben együtt fog működni minden hatósággal a törvényekaz AEG POWERTOOLS-tól elvárt, vagy vele szemben támasztott törvényi rendelkezések betartásának kikényszerítésében abból a célból, hogy beazonosítsa, vagy segítsen mindazok beazonosításában, vagy tartózkodási helyének meghatározásában, akik ilyen információkat vagy anyagokat terjesztenek.
 
Habár az AEG POWERTOOLS -időre betekinthet az oldalon folyó vitákba, a chatelésbe, a küldemények tartalmába vagy azok továbbításába, hirdetményekbe és hasonlókba, azonban az AEG POWERTOOLS-ra nem hárul ilyen kötelezettség, ebből adódóan nem vállal magára semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen tartalomért, hibáért, rágalmazásért, becsületsértésért, mulasztásokért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, trágárságért, veszélyért, sem az ilyen helyekről származó bármilyen információkban található pontatlanságért. Az AEG POWERTOOLS  nem visel felelősséget az Ön és bármilyen harmadik fél között folyó kommunikációért és cselekményért sem az Oldal határain belül sem azon kívül.
 
COPYRIGHT © 2012
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu
 
Geschäftsführer
Alexandre Duarte,
Philippe Buisson,
Dyann Kostello,
Alexander Krug
 
Regisztrációk
Bejegyzo bíróság: AG Stuttgart HRB 261602
VAT ID No: DE 811155721