Aplinkosauga

APLINKOSAUGA

BENDROVĖJE „TTI“ STENGIAMĖS MAŽINTI DAROMĄ NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI, PADĖDAMI KLIENTAMS PRIŽIŪRĖTI SAVO ĮRANKIUS IR PAILGINTI JŲ TINKAMUMO NAUDOTI TRUKMĘ.

APLINKOSAUGOS REGLAMENTAI

 

JK EEĮ atliekų arba Elektros ir elektroninės įrangos atliekų reglamentai reikalauja, kad su elektros įrangos tiekimu susijusios bendrovės aktyviai dalyvautų tokios įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo procesuose. Šios direktyvos tikslas – mažinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį.

Kaip atsakingas B2B gamintojas bendrovė „Techtronic Industries (UK) Ltd“ siūlo B2B klientams grąžinimo paslaugą – pasirūpinti deramu elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimu ir šalinimu; jūsų EEĮ atliekos bus grąžinamos jūsų lėšomis.

Norėdami susitarti dėl tokios paslaugos, skambinkite mums telefonu +44 (0)1628 894469 arba rašykite el. paštu UK.service.group@tti-EMEA.com

Kasmet žmonės Britanijoje išmeta apie milijoną tonų elektroninių prietaisų. Šios atliekos kaupiamos sąvartynuose visoje JK. Padėkite užkirsti kelią kenksmingoms cheminėms medžiagoms patekti į aplinką, perdirbkite nebetinkamus naudoti elektros prietaisus, neišmeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis; ant gaminio ieškokite simbolio su perbrauktu šiukšlių konteineriu.

Jeigu jums tektų išmesti nebetinkamą naudoti elektros įrangą, pasirūpinkite, kad ji būtų saugiai perdirbta. Taip prisidėsite prie išteklių išsaugojimo ir padėsite išvengti aplinkos užteršimo kenksmingomis cheminėmis medžiagomis. Ant daugelio elektros prietaisų esantis perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad tokių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Išsamesnės informacijos, kaip perdirbti EEĮ atliekas, baterijas, arba informacijos bendraisiais su atliekų perdirbimu susijusiais klausimais ieškokite savo savivaldybės interneto puslapyje.