Lovmæssige bestemmelser

 

Velkommen til vores hjemmeside. AEG POWERTOOLS tilbyder deres site til dig på følgende vilkår, betingelser og bekendtgørelser. Hertil kommer, når du bruger en af ​​vores web-tjenester, vil du være underlagt de regler, retningslinjer, regler, vilkår og betingelser, der gælder for sådanne tjenesteydelser.

 
Immateriel ejendom

Med mindre andet er angivet, produktnavne, design, logoer, titler, tekst, billeder, lyd og video på dette site er varemærker, servicemærker, firmanavne, ophavsrettigheder eller anden ejendom fra AEG POWERTOOLS (intellektuel ejendomsret). Alle andre uregistrerede og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Intet på hjemmesiden skal opfattes som, gennem passivitet eller på anden måde, at en licens eller ret til at benytte et af AEG POWERTOOLS Intellectual Property vises på webstedet, uden skriftlig tilladelse fra AEG POWERTOOLS.
Brug af siden

Dette site eller eller dele af dette websted må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde bruges til noget kommercielt formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til AEG POWERTOOLS skriftligt. AEG POWERTOOLS og dets partnere forbeholder sig retten til at nægte ydelser, lukke konti, og / eller annullere ordrer i eget skøn, herunder, uden begrænsning, hvis AEG POWERTOOLS mener, at kundernes adfærd overtræder gældende lov eller er skadeligt for AEGS interesser og dets filialer.

INGEN GARANTI; BEGRÆNSNING AF ANSVAR DETTE WEB-SITE LEVERES "SOM ER". AEG POWER TOOLS GIVER INGEN AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende, til drift af SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DENNE HJEMMESIDE.

AEG POWERTOOLS påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for sådanne skader eller virus, der kan inficere, computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din downloading af materiale data, tekst, billeder, video eller lyd fra Hjemmesiden eller linkede sider.

Som gældende lov, fraskriver AEG POWER TOOLS ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-overtrædelse. HVERKEN AEG POWER TOOLS VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, men ikke begrænset til direkte, indirekte, tilfældige, pønale OG følgeskader, ELLER SKADER, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT, OM erstatningsret eller kontrakt.
LINKS Til tredjeparts-hjemmesider og ikke aeg produkter

Disse steder er ikke kontrolleret af AEG elværktøj og AEG POWER TOOLS er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller links på en linket hjemmeside eller eventuelle ændringer eller opdateringer til sådanne websteder . AEG POWER TOOLS tilbyder kun disse genveje til Dem som en bekvemmelighed Inkluderingen af disse genveje antyder IKKE at , som AEG POWER TOOLS hjemmeside. Beskrivelser af , eller henvisninger til , produkter, publikationer eller websteder, der ikke ejes af AEG POWERTOOLSor dets datterselskaber er ikke en godkendelse af produktet , offentliggøres eller web-sted. AEG POWER TOOLS har ikke gennemgået alle råmaterialer knyttet til stedet og er ikke ansvarlig for indholdet af sådant materiale . Din links til andre websteder er på egen risiko .
kOMMUNIkation på denne side

Det er forbudt at sende eller overføre noget ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, som kan udgøre eller opfordre til adfærd, betragtes som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde på anden måde overtræde nogen lov. AEG POWER TOOLS vil samarbejde fuldt ud med eventuelle retshåndhævende myndigheder eller domstol ordre om eller lede AEG POWER TOOLS afsløre identiteten på eller hjælpe med at identificere eller lokalisere nogen udstationering sådanne oplysninger eller materiale.

Selvom AEG POWER TOOLS kan fra tid til anden overvåger eller gennemgår diskussioner, chat, posteringer, transmissioner, opslagstavler og lignende på hjemmesiden, AEG POWER TOOLS ikke forpligtet til at gøre dette og påtager sig intet ansvar som følge af indholdet af sådanne websteder, heller fejl, bagvaskelse, injurier, bagvaskelse, udeladelser, falskhed, uanstændighed, pornografi, blasfemi, fare eller unøjagtigheder i alle oplysninger, der kan findes på hjemmesiden. AEG POWER TOOLS påtager sig intet ansvar for eventuelle handlinger eller kommunikation dig eller tredjeparter inden for eller uden for dette site.


Ophavsret © 2015
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.aeg-powertools.eu

Ledelse
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Registreringer
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602
VAT ID No: DE 811155721