Ochrona Środowiska

Gdy pewnego dnia zdecydujesz się wymienić swój dotychczasowy produkt AEG na nowy, lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwa domowego - oddaj go do selektywnej zbiórki. Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza.
 
Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika zatruwasz środowisko, przez co stwarzasz realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala odzyskać niektóre materiały i ponownie je wykorzystać. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.
 
Obowiązująca od 2005 roku ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wraz z późniejszymi zmianami) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Aby sprawdzic gdzie znajduje się najblizszy punkt zbiórki elektrosmieci, skontaktuj sie ze swoimi lokalnymi władzami administracyjnymi