12 V 6,0 Ah Prolithium-Ion™ akumulators

L1260

Produkta versijas: x1
 • AEG Powertools litija jonu tehnolo?ijas akumulatori ir optim?ls str?vas avots ar tr?sk?rレu aizsardz?bu
 • Aizsardz?ba pret p?rkarレanu: Aizsarg? akumulatoru, ja tas k??st p?r?k karsts
 • Aizsardz?ba pret p?rm?r?gu str?vu: Izsl?dz akumulatoru, lai aizsarg?tu to un instrumentu no p?r?k lielas str?vas
 • Akumulatora レ?nu individu?la p?rraudz?ba: Aizsarg? individu?las akumulatora レ?nas no p?rm?r?gas izl?des

Produkta versiju salīdzinājums

 • Produkta specifikācija

 • Akumulatora jauda (Ah)
 • Akumulatora veids
 • Piegādāts
 • Preces kods
 • Spriegums (V)
 • Svars (kg)
 • Produkta specifikācija
 • Manuals & Spare Parts