VIDE:

VIDE

UZŅĒMUMS TTI SAMAZINA SAVU IETEKMI ATKRITUMU APJOMA PALIELINĀŠANAS JOMĀ, PALĪDZOT SAVIEM KLIENTIEM UZTURĒT UN PAGARINĀT VIŅU PRODUKTU DARBMŪŽU.

APKĀRTĒJĀS VIDES NOTEIKUMI

 

Lielbritānijas EEIA jeb Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nosaka, ka uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar elektriskā aprīkojuma nodrošināšanu, ir aktīvi jāiesaistās šī aprīkojuma savākšanā un otrreizējā pārstrādē. Šīs direktīvas mērķis ir samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu.

Techtronic Industries Ltd (Lielbritānija) kā atbildīgs B2B ražotājs mūsu klientiem nodrošina B2B atgriešanas pakalpojumu, kas nodrošina, ka mēs nokārtojam elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējo pārstrādi un likvidēšanu videi draudzīgā veidā. Jūsu EEIA noteikumiem atbilstošais priekšmets tiek atgriezts par jūsu līdzekļiem.

Lai vienotos par to, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +44 (0)1628 894469 vai e-pastu UK.service.group@tti-EMEA.com

Katru gadu Lielbritānijas iedzīvotāji izmet atkritumos aptuveni vienu miljonu tonnu elektrisko iekārtu. Šie atkritumi tiek nogādāti kādā no Lielbritānijas teritorijā izveidotajām atkritumu izgāztuvēm. Palīdziet apturēt kaitīgo ķīmisko vielu nokļūšanu apkārtējā vidē, nododot elektriskās iekārtas otrreizējai pārstrādei, nevis atbrīvojoties no tām kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Meklējiet pārsvītrota atkritumu konteinera zīmi.

Ja jums ir jāatbrīvojas no elektriskā aprīkojuma, pārliecinieties, ka tas tiek pārstrādāts drošā veidā. Tādējādi tiks ietaupīta enerģija un apturēts kaitīgo ķīmisko vielu nodarītais kaitējums videi. Uz daudzām elektriskajām iekārtām atrodamais pārsvītrotā atkritumu konteinera simbols norāda, ka konkrētā iekārta nedrīkst tikt likvidēta kopā ar standarta mājsaimniecības atkritumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un akumulatoru otrreizējo pārstrādi vai par otrreizējo pārstrādi kopumā, lūdzu, apmeklējiet savas valsts attiecīgās iestādes tīmekļa vietni.